„Benefis prof. Andrzeja Tomczka – Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Golczewo„

Powrót do artykułów

09 czerwca 2023

7 czerwca 2023 –w murach Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie odbyła się bardzo miła uroczystość ,gościliśmy prof. Andrzeja Tomczaka – honorowego Obywatela Gminy Golczewo.

 

Andrzej Tomczak-profesor belwederski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, organizator licznych sympozjów naukowych i plenerów malarskich, krajowych i zagranicznych. Poeta, malarz, grafik, scenograf, współtwórca Akademii Sztuki w Szczecinie.

 

Spotkaniu towarzyszył wernisaż prac artysty ,wystawa obejmowała trzy tematy:

- ilustracje,

- listy z prowincji,

- akwarele

 

Laudację wygłosił Bogdan Twardochleb-dziennikarz ,krytyk literacki ze Szczecina.

Prezentację dorobku Jubilata wzbogacił pokaz filmu dokumentalnego Iwony Gacparskiej „Najważniejsze, by nie być samemu...Świat Andrzeja Tomczaka „Artysta opowiadał o najważniejszych wartościach w jego życiu ,miejscach mu najbliższych i kluczowych momentach swojej drogi zawodowej. Wybrane utwory poetyckie Profesora czytali członkowie Stowarzyszenia  oraz mieszkańcy gminy Golczewo. Słuchaliśmy pieśni w wykonaniu Katarzyny Chodoń - zam. w Krakowie,śpiewaczki, folklorystki oraz występów członków Stowarzyszenia „Śpiewające Golczewo„ pod kierunkiem Wiktorii Kiełbasy.

Członkowie Stowarzyszenia Sympatycy Golczewskiej Żabki wręczyli Profesorowi rzeźbę żabki wykonaną przez artystkę-z Kamienia  Pomorskiego  Dorotę Motyka.  Miłym akcentem było to ,że artystka wykonała żabkę wg logo autorstwa Andrzeja Tomczaka znaku rozpoznawalnego  plenerów malarskich w Golczewie. W ten sposób dobra energia zaklęta  przez artystów w malarstwie i rzeźba trwa. 

Związki z Golczewem prof. Andrzeja Tomczaka i jego żony prof. Wiesławy Markiewicz trwają już nieprzerwanie od ponad 15 lat. Andrzej Tomczak ówczesny dziekan i współzałożyciel Akademii Sztuki w Szczecinie podpisał ze  szkołą umowę na organizację plenerów malarskich w Golczewie. Pomysłodawcą tej współpracy była Janina Kołodzińska ,ówczesny wicedyrektor szkoły. Pani Kołodzińska w zwięzły sposób przedstawiła narodziny tej współpracy i jej przebieg.

Była to świetna promocja Golczewa, jego niepowtarzalnego piękna. Galeria pozostawianych przez studentów prac  zdobi do dzisiaj korytarze szkolne w Golczewie.

Spotkanie było też okazją do podziękowania Panu Profesorowi za konkretne wsparcie na rzecz najuboższych. W wyniku przeprowadzonej przez Profesora aukcji prac poplenerowych przekazano ponad 15 tysięcy złotych na rzecz dzieci a było to w czasie gdy nie było jeszcze 500 +, a w Golczewie panowało wysokie, ok.16% bezrobocie. Przez wiele lat studenci przekazywali swoje prace na licytacje, na rzecz dzieci w czasie festynów dobroczynnych Caritas, Profesor otwierał też pracownię plastyczną w Golczewie i uczestniczył w wielu spotkaniach gminnych. Zebranym na benefisie zaproponował, że chętnie spotka się z młodzieżą szkolną.

Nie sposób w ciągu kilku godzin ująć całego dorobku Profesora dlatego umówiono się już na kolejne spotkania.

Dziękujemy dziś Panu Profesorowi i jego żonie prof. Wiesławie Markiewicz za wszelkie dobro i promowanie piękna Golczewa. Życzymy zdrowia i zapraszamy ponownie do Golczewa.

Organizator wydarzenia serdecznie dziękuje Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie za znaczące wsparcie w realizacji projektu. Dziękujemy panu  Burmistrzowi i Wiceburmistrzowi za pomoc w realizacji wydarzenia .Dziękujemy wszystkim partnerom naszego projektu za pomoc ,pani Iwonie Nadolskiej GOKiS Golczewo za zdjęcia, Wiktorii Kiełbasie za piękną oprawę muzyczną, organizacjom pozarządowym za udział w wydarzeniu i dzielenie się swymi  wspomnieniami z obecności Jubilata w Golczewie, biorącym udział w recytacji wierszy poety za ich promocję ,młodzieży szkolnej za wzięcie udziału w spotkaniu i dzielenie się swymi talentami

.

Przewodniczącemu Rady Miejskiej za przypomnienie uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 .06.2010  nadającej to zaszczytne wyróżnienie Profesorowi Andrzejowi Tomczakowi.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej

Oprac. Krystyna Grzeszczyk

 

„Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego„ #ProgramSpołecznik,#społecznik,#KARR

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo