Powrót do artykułów

04 kwietnia 2024

„Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024 r 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 Moduł II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie zaprasza do udziału w Programie seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Golczewo w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, osoby samotne, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

 

Program współfinansowany jest ze środków z dotacji celowej budżetu państwa.

W ramach Programu seniorzy otrzymają tzw. „opaski bezpieczeństwa” monitorujące stan zdrowia, które są wyposażone w czujniki mierzące podstawowe funkcje życiowe, posiadające przycisk SOS, którego wciśnięcie spowoduje natychmiastowe połączenie z gotową do interwencji centralą. Udział w Programie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny dla seniora.

 

Program będzie realizowany do 31.12.2024 r.

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Golczewo do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 25 oraz pod numerem telefonu 91 32 71 778 lub 532 403 257, osoba do kontaktu: pracownik socjalny Martyna Kozłowska.

Zgłoszenia uczestnictwa do Programu przyjmowane będą w siedzibie Ośrodka poprzez złożenie wypełnionej deklaracji osoby wyrażającej gotowość uczestnictwa w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024 r do dnia 12.04.2024 r.

 

WAŻNE: Samo zgłoszenie do udziału w Programie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do Programu.

 

Regulamin

 

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo