Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich stowarzyszeń działających na terenie Gminy Golczewo (formalnych oraz nieformalnych grup zrzeszonych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, klubów, kół itp.) o nadsyłanie aktualnych informacji na Państwa temat.

 

W wiadomości prosimy o dane w postaci:

- namiarów kontaktowych (adres siedziby, telefony, maile, itp.);

- godzin i dni działalności w tygodniu;

- numerów rejestrów, jeżeli posiada np. KRS, oraz daty powstania;

- ogłoszeń dotyczących pozyskiwania 1% z podatków.

 

Prosimy również o przesłanie do wiadomości, czy wasza działalność została zlikwidowana lub rozwiązana, bądź utworzyliście coś zupełnie nowego.

Informacje zostaną zamieszczone na stronie www.golczewo.pl w zakładce „Organizacje i instytucje pozarządowe”. Prosimy o przesłanie informacji na adres m.jacuniak@golczewo.pl w terminie do 14 maja 2021 r.

 

Aktualizacja danych NGO na stronie Gminy Golczewo

21 kwietnia 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl