Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

24.01.2008

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

czytaj więcej...

24.01.2008

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach

Gmina Golczewo otrzymała dotację na realizację programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkół i placówek, a co za tym idzie, zmniejszenie rozmiarów zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym, przeciwdziałanie poczuciu bezradności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw i odpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Wniosek zbiorczy został opracowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golczewie pod kierownictwem Dyrektora Piotra Cieślikiewicza i złożony do Wojewody Zachodniopomorskiego. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursowego w dwóch zespołach szkół zostały zainstalowane zestawy kamer (w sumie 19 sztuk)wraz z urządzeniami do rejestrowania obrazu.

czytaj więcej...

23.01.2008

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH - STYCZEŃ 2008

HARMONOGRAM
ZEBRAŃ WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY GOLCZEWO
w miesiącu styczniu i lutym 2008 r.

Porządek zebrań:

  1. Omówienie spraw bieżących dotyczących Sołectwa.

  2. Wolne wnioski i zapytania.

czytaj więcej...

17.01.2008

Kalendarz „Impresje Golczewskie 2008”

Gmina Golczewo wydała kalendarz „Impresje Golczewskie 2008”, powstał on przy współudziale Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie-fotografie do kalendarza zostały wykonane przez studentów i wykładowców WSSU podczas pobytu na plenerze artystycznym w Golczewie. Fotografie przedstawiają uroki naszych terenów i mamy nadzieję, że zachęcą turystów do jeszcze liczniejszego przyjazdu w nasze strony – zapraszamy!

czytaj więcej...

17.01.2008

CAMPING „NAD JEZIOREM” IV W POLSCE!

 Miło nam przekazać informację o niewątpliwym sukcesie naszej gminy z zakresu turystyki, do którego przyczyniła się Pani Celina Gębala – właścicielka Campingu „Nad Jeziorem”.


Co roku przez Polską Federację Campingu i Caravaningu ogłaszany jest ogólnopolski konkurs, pod nazwą „Mister Camping”, odbywa się on w trzech kategoriach:

czytaj więcej...

17.01.2008

Zapraszamy na Golczewskie Forum !

Szanowni Państwo!

Zgodnie z obietnicą uruchamiamy forum, na którym Mieszkańcy gminy Golczewo będą mogli wyrazić swoją opinię o tym, co dzieje się w gminie Golczewo oraz zadawać pytania, na które w miarę możliwości postaramy się odpowiedzieć.

http://golczewskiesprawy.phorum.pl

Dorota Jędrzejewska-Motyka
stanowisko ds. promocji

czytaj więcej...

11.01.2008

Burmistrz Golczewa ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Golczewa ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego
z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu

czytaj więcej...

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia