Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

28.01.2020

Umowa na termomodernizację szkoły podpisana! Prawie 4 miliony złotych trafią do Golczewa!

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 28 stycznia br. Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz  podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo”. Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

czytaj więcej...

24.01.2020

Konsultacje społeczne Programów ochrony powietrza

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej.

czytaj więcej...

24.01.2020

Programu Społecznik na lata 2019-2021

Najbliższe miesiące w Gminie Golczewo zapowiadają się z ciekawymi wydarzeniami realizowanymi w ramach Programu Społecznik.

W tut. Urzędzie w dniu 23 stycznia zostały podpisane umowy na realizację zadań  w ramach „Programu Społecznik na lata 2019-2021”, który jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Do organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych Gminy Golczewo trafi w tym roku 76 tyś. zł na działania promujące stowarzyszenia i integrujące naszą lokalną społeczność.

czytaj więcej...

23.01.2020

Wernisaż Elżbiety Wrzesińskiej

    W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie odbył się (21.01.) wernisaż plac malarskich pani Elżbiety Wrzesińskiej – mieszkanki Golczewa.

czytaj więcej...

22.01.2020

czytaj więcej...

22.01.2020

czytaj więcej...

20.01.2020

Golczewskie Żabki 2020

   Spotkanie Noworoczne to coroczne wydarzenie, którego gospodarzami są Burmistrz Golczewa i Przewodniczący Rady Miejskiej.
   Tegoroczna edycja odbyła się 17 stycznia w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie.

czytaj więcej...

16.01.2020

ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie rekomendowane do dofinansowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego


W ramach rozbudowy dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II  i ul. Jedności Narodowej planuje się przebudowę jezdni, przebudowę i budowę ciągów pieszych, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę i przebudowę zjazdów do poszczególnych posesji i przyległych terenów w obszarze zabudowanym.  Ponadto projekt przewiduje budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż planowanych do przebudowy dróg oraz nowoczesne oświetlenie.

czytaj więcej...

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia