Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

Obsluga techniczna
ALFA TV

19.08.2011

Konkurs dotyczący zapobieganiu przestępczości

   Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosiła konkurs na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej. Tematem konkursu jest „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”. Do konkursu mogą przystąpić organa administracji rządowej, samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

czytaj więcej...

10.08.2011

Zapraszamy do wspólnej pracy nad Programem na 2012 r.

   Informujemy, że w dniach 16-29 sierpnia 2011 r. będą trwały prace nad opracowaniem projektu „Programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”.

czytaj więcej...

03.08.2011

Gmina Człopa zaprasza do współpracy transgranicznej

   Gmina Człopa realizuje projekt pt. „Zacieśnienia polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenia Niemiecko-Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen”. W ramach tego projektu ww. gmina chce stworzyć modelowy ośrodek polsko-niemieckiej współpracy o charakterze regionalnym.

czytaj więcej...

31.03.2011

Tydzień Inicjatyw Pozarządowych

 

   Jesteś aktywny, interesujesz się wolontariatem, chcesz poznać organizacje pozarządowe z Polski?
Musisz pojechać w maju do Szczecina!!!
Dlaczego?
    W maju w Szczecinie odbędzie się Tydzień Inicjatyw Pozarządowych – wydarzenie którego nie możesz przegapić!

czytaj więcej...

09.03.2011

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

   Informujemy, że od dnia 18 stycznia 2011 r. obowiązują nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

wzór oferty

wzór sprawozdania

czytaj więcej...

01.02.2011

Stowarzyszenia i fundacje mogą otrzymać pieniądze

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

czytaj więcej...

24.01.2011

Wyniki konkursu

   Poniżej przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Golczewo w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim i Ostromicach w okresie nauki szkolnej w 2011 r.

czytaj więcej...

24.01.2011

Wyniki konkursu

Poniżej przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gimny Golczewo  w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

czytaj więcej...

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia