Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

Obsluga techniczna
ALFA TV

2013-08-19 14:01:03

Oferta w formie małego grantu

Burmistrz Gminy Golczewo, informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ochrona i promocja zdrowia poprzez upowszechnianie produktów lokalnych – wyroby pszczelarskie „Miody Golczewskie”, którą to przedłożyło Stowarzyszenie "Przyjaciół Ziemi Golczewskiej".
Stowarzyszenie  " Przyjaciół Ziemi Golczewskiej " z Golczewa, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą Ochrona i promocja zdrowia poprzez upowszechnianie produktów lokalnych – wyroby pszczelarskie „Miody Golczewskie”- formalność ta została dokonana w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536) - tryb pozakonkursowy.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie oraz na stronie www.golczewo.pl
Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej lub osobiście w Urzędu Miejskiego w Golczewie  lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2013 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 OFERTA DO POBRANIA TUTAJ+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia