Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

2014-09-12 12:58:20

PSZOK w Golczewie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje na terenie Zakładu Usług Publicznych w Golczewie ul. Krótka 4.

PSZOK czynny jest w każdą środę w godz. 8.00-14.00.

W PSZOK przyjmowane są odpady powstałe wyłącznie w gospodarstwach domowych
na terenie Gminy Golczewo takie jak:
 
•    Szkło
•    Papier i tekturę
•    Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
•    Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
•    Przeterminowane leki i chemikalia
•    Zużyte baterie i akumulatory
•    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•    Meble i inne odpady wielkogabarytowe
•    Odpady budowlane i rozbiórkowe
•    Zużyte opony

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane. Odpady w PSZOK odbierane są za darmo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości limitów określonych w UCHWALE NR XXIV/154/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po przekroczeniu limitów przypadających na nieruchomość będzie pobierana opłata. Posortowane śmieci należy jednak dostarczyć osobiście.
 Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:
•     materiały zawierające azbest,
•     odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia