Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

Obsluga techniczna
ALFA TV

2017-03-16 15:01:54

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. (piątek) o godz. 12:30 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

1.    Sprawy regulaminowe:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
2)    przedstawienie porządku obrad;
3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.    Interpelacje i wnioski radnych.

3.    Projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2017 r.
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2017 – 2027.
5.    Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
6.    Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
7.    Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
8.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w szkołach (przedszkolach) prowadzonych przez Gminę Golczewo.

9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do założenia i prowadzenia szkoły Branżowej I Stopnia w Golczewie.
10.    Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
11.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13.    Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
14.    Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Dorniak

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Golczewie <<< pobierz pdf >>>+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia