Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018

Obsluga techniczna
ALFA TV

2017-05-18 12:36:54

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

1.    Sprawy regulaminowe:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
2)    przedstawienie porządku obrad;
3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.    Interpelacje i wnioski radnych.

3.    Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie w roku 2016.
4.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny za 2016 r.
5.    Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
6.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golczewo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”.

Programu Ochrony Środowiska            Załącznik do Programu Ochrony Środowiska
7.    Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Golczewo na rok 2017.
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 285/2).
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 376/4).
10.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 376/3).
11.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 318/12).
12.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 545/49).
13.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat.
14.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
15.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 3 lat.
16.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnych umów dzierżawy  nieruchomości gminnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 3 lat.
18.    Projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2017.
19.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2016 r.
Sprawozdanie finansowe Gminy  Golczewo za 2016 r.                      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2016 rok
20.    Projekt uchwały w sprawie wyróżnienia tytułem „Zasłużony dla Gminy Golczewo”.
21.    Projekt uchwały w sprawie Karty Samorządności.
22.    Projekt uchwały w sprawie uznania/nieuznania pisma za skargę.
23.    Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
24.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
25.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
26.    Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
27.    Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Dorniak

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Golczewie <<< pobierz pdf >>>+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia