Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018

Obsluga techniczna
ALFA TV

2017-08-10 17:20:29

Nazwa "ulica 9 Maja" pozostaje, ale uzasadnienie jej utrzymania odmienne niż dotychczas

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy 9 Maja w Golczewie przewiduje zmianę przebiegu dotychczasowej ul. 9 Maja w Golczewie. Dotychczas miała ona kształt zbliżony do litery "Y". Powyższy projekt uchwały przewiduje powstanie 2 ulic (na bazie działek tworzących dotychczasową ul. 9 Maja).

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy 9 Maja w Golczewie przewiduje zmianę przebiegu dotychczasowej ul. 9 Maja w Golczewie. Dotychczas miała ona kształt zbliżony do litery "Y". Powyższy projekt uchwały przewiduje powstanie 2 ulic (na bazie działek tworzących dotychczasową ul. 9 Maja).
Załącznik nr 1 do projektu uchwały określa położenie ul. 9 Maja (utrzymana zostaje dotychczasowa nazwa, o czym wspomniano wyżej), z jej początkiem od ul. Niepodległości do najbliższego skrzyżowania i dalej w prawo, wzdłuż istniejących zabudowań położonych przy tej ulicy (do granicy z miasta Golczewa).
Począwszy od skrzyżowania wymienionego w zdaniu poprzednim do styku z ul. Kamieńską proponuje sią nadać drodze wewnętrznej nową nazwę urzędową, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
Zgodnie z zarządzeniem nr 60/2017 Burmistrza Golczewa z 10 sierpnia 2017 r. konsultacje społeczne mają zasięg lokalny w formie spotkania otwartego z osobami zamieszkałymi przy dotychczasowej ul. 9 Maja w Golczewie.

Konsultacje społeczne odbędą się 18 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 na posesji przy ul. 9 Maja 19 w Golczewie. Uprawnieni mieszkańcy mają prawo wyrazić na nim swoje opinie, uwagi lub propozycje.

Dlaczego konsultacje społeczne i zmiana nazwy ulicy?

Zapisy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744) nakazują wprowadzenie zmian w obszarach niezgodnych z jej postanowieniami. Data 9 maja, w dotychczasowym uzasadanieniu stosowania nazwy ww. ulicy, mieści się w zakresie tego pojęcia. Dla Rady Miejskiej w Golczewie są to ostatnie chwile na dokonanie zmiany, gdyż po 15 miesiącach od daty wejścia w życie wymienionej powyżej ustawy wojewoda w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego może wydać zarządzenie zastępcze, w którym tej ulicy nada nową nazwę (zgodną z duchem ustawy).
W sprawach zmian nazewnictwa ulic obowiązują konsultacje społeczne, zgodnie z uchwałą nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 lutego 2013 r.

Jakie opłaty poniosą mieszkańcy w związku ze zmianą nazwy ulicy?

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych, w wyniku dokonanej zmiany nazwy, są wolne od opłat.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierajacych nazwę dotychczasową.

Dostęp do treści zarządzenia Burmistrza Golczewa oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Golczewie wraz z załącznikami jest możliwy poniżej.


Zarządzenie Burmistrza Golczewa

Projekt uchwały     załącznik 1     załącznik 2
 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia