Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

2018-08-03 15:40:34

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że ciąg dalszy XLIII sesji Rady Miejskiej w Golczewie (po przerwie ogłoszonej 3 sierpnia 2018 r.) odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:
1.    Sprawy regulaminowe:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
2)    przedstawienie porządku obrad;
3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.    Interpelacje i wnioski radnych.
3.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Golczewo na lata 2017-2023.
4.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 54/6).
5.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Golczewo.
6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 273/21).
7.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (537/4).
8.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo.
9.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
10.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2018.
11.    Projekt uchwały w sprawie w sprawie skargi na Burmistrza Golczewa.
12.    Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
13.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15.    Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
16.    Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZACY RADY

Roman Dorniak+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia