Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

2018-09-13 15:58:41

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12.

Porządek obrad sesji:
1.    Sprawy regulaminowe:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
2)    przedstawienie porządku obrad;
3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.    Interpelacje i wnioski radnych.

3.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
4.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Golczewie.
5.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (klub Kłęby)
6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (259/8)
7.    Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo, niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony.
9.    Projekt uchwały w sprawie w sprawie skargi na Burmistrza Golczewa.
10.    Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2018 r.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
12.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14.    Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
15.    Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZACY RADY

Roman Dorniak+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia