Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

2019-10-17 14:58:17

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:
1.    Sprawy regulaminowe:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
2)    przedstawienie porządku obrad,
3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.    Interpelacje i wnioski radnych.
3.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo.
4.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębie Samlino.
5.    Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Golczewo konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Golczewo.
6.    Projekt w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
7.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
8.    Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2019 r.
9.    Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
10.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12.    Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
13.    Zakończenie obrad.


   PRZEWODNICZĄCY RADY

         Grzegorz Chłopek+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia