Powrót do artykułów

23 października 2023

Ankieta dotycząca oszacowaia ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi

Drodzy Mieszkańcy!

 

Zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie Gminy Golczewo w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z treścią art. 3b oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych dane zawarte w ankiecie są niezbędne do wyliczania poziomów recyklingu, które musi osiągnąć gmina za dany rok kalendarzowy.

 

W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu na podstawie rozporządzenia prosimy o wypełnienie ankiety, przez osoby korzystające ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy przydomowych kompostowników. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

 

UWAGA:

Ankietę można złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23,
  • pocztą tradycyjną wysyłając ankietę na adres: Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo z dopiskiem: „ankieta”,
  • za pomocą skrzynki e-mail d.niemczycki@golczewo.pl poprzez wysłanie skanu wypełnionej oraz podpisanej ankiety.

 

Prosimy o przesłanie załączonych Ankiet do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Ankieta

Oświadczenie

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo