Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

  W związku ze zmianami w ustawie o zdrowiu publicznym, jakie zostały wprowadzone z dniem 01 stycznia 2022r. gminy zobowiązane są do przyjęcia nowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeprowadzamy więc badanie pod nazwą Diagnoza uzależnień behawioralnych, którego celem jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności), do których zaliczamy m.in. popularność zakładów bukmacherskich, korzystanie z internetowych gier losowych, uzależnienia od nowych mediów czy rozpowszechnienie gry na automatach, itp. Badaniem zostaną objęci dorośli mieszkańcy z terenu Gminy Golczewo oraz dzieci i młodzież w szkołach z terenu gminy.

Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.

 

LINK DO ANKIETY:

https://www.webankieta.pl/ankieta/700796/golczewo-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-2022-ankieta-dorosli-mieszkancy.html

 

Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy wcisnął przycisk WYŚLIJ.

Ankieta aktywna będzie do 04.02.2022 r.

Badanie pn. Diagnoza uzależnień behawioralnych - ankieta 

25 stycznia 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl