Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Chcesz przyjrzeć się sobie, organizacji, w której działasz oraz swojej miejscowości z perspektywy wyzwań współczesności? Szukasz innowacyjnych i niskonakładowych sposobów na rozwój: osobisty, swojej organizacji, swojej miejscowości. Chcesz odkryć nowe formy przedsiębiorczości społecznej i opracować pomysły na rozwój: osobisty, swojej organizacji, swojej miejscowości. Jeśli TAK – nasze szkolenie jest właśnie dla CIEBIE!

 

W programie:

– Co to jest rozwój? Kapitały rozwojowe, bariery rozwoju (m.in. JA i moja organizacja wobec wyzwań współczesności, marketing organizacji i osoby, innowacyjne formy działania organizacji, specjalizacja organizacji, wsie/miasta i parki tematyczne, organizacja ucząca się)

– Liderzy (m.in. profil lidera, zarządzanie zmianą, zarządzanie sobą w procesie zmiany)

– Organizacja (m.in. metafory organizacji i wyobraźnia organizacyjna, zmiana przez gry i zabawy, zasoby mało oczywiste i ich twórcza eksploatacja)

– W stronę różnych form przedsiębiorczości (m.in. nowa turystyka, przedsiębiorczość i zabawa, przedsiębiorczość w kulturze i edukacji, przedsiębiorstwo społeczne, jak miejsce rozwoju osobistego, innowacyjne formy wspierania przedsiębiorczości, wykorzystywanie sieci współpracy w rozwoju osobistym i w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, zarządzanie ryzykiem, nieoczywiste formy promocji i marketingu).

 

Dla kogo: szkolenie przeznaczone dla przedstawicielek/i stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych z regionu szczecińskiego (powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M.Szczecin, M.Świnoujście) prowadzących lub planujących uruchomić odpłatną działalność pożytku publicznego bądź działalność gospodarczą.

 

W II kwartale 2021 r. planujemy osobne szkolenie dla przedstawicielek/i kół gospodyń wiejskich.

 

O prowadzącym:

dr Wacław Idziak – specjalista z zakresu innowacji społecznych. Praktyk innowacyjnych form działania organizacji i ich specjalizacji, a także wsi, miast i parków o sprofilowanej tematyce.

Od wielu lat prowadzi eksperyment badawczy związany z tworzeniem wiosek tematycznych (np. wioska Hobbitów w Sierakowie czy Wioska Kwiatowa w Żalnie) i przygotowaniem ośrodków rozwoju lokalnego. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich, ekspert w projektach realizowanych w ramach programu UE Phare i programów bilateralnych.

Doktor socjologii, absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”, członek zarządu Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST, pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Termin: 9-30.03.2021 (łącznie 16 godzin, 4 spotkania – co wtorek) w godzinach 16.30 – 19.45
Trener: dr Wacław Idziak

Forma: on-line (aplikacja ZOOM)

 

 

Zakładamy Twoją aktywność – szkolenie prowadzone będzie warsztatowo z wykorzystaniem metod aktywizujących (praca w grupach, ćwiczenia, gry i zabawy) oraz przykładów z praktyki.

 

Zgłoszenie na szkolenie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIdfmGPlFmMUJJ7eXgJJrxyFMXjnAtWidtVzZRkyLv7rqk-w/viewform

UWAGA: Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 2 osoby z jednego podmiotu, w przypadku zgłoszenia się większej ilości uczestników niż miejsc, istnieje możliwość ograniczenia do uczestnictwa 1 osoby z podmiotu).

Z osobami wysyłającymi formularz zgłoszeniowy skontaktują się pracownicy OWES Szczecin celem uzupełnienia dokumentacji formalnej związanej z uczestnictwem w szkoleniu.

 

Kontakt:

OWES Szczecin,

516 702 312, kontakt@aktywneowes.pl,

www.aktywneowes.pl, FB: OWES.Szczecin

 

Szkolenie realizowane w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Bezpłatne szkolenie on-line OWES Szczecin „Rozwój potencjału osobistego i organizacji”

03 marca 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl