Powrót do artykułów

22 września 2023

Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 15 października 2023 r.

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Golczewo, zorganizowanego przez Burmistrza Golczewa, w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (niedziela) dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy ukończyli 60 lat.

Informujmy, że na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego w terminie do 2 października 2023 roku (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Golczewie przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Miejskim w Golczewie, pokój nr 16, pod numerem telefonu 91 38 60 127, na adres e-mail: urzad@golczewo.pl

 

Komunikat Burmistrza Golczewa

 

Zgłoszenie 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo