Powrót do Projektów dofinansowanych z UE

10 kwietnia 2023

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo i ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz

 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby - Golczewo i ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz

 
Celem operacji niniejszego projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej i rekreacyjnej w Gminie Golczewo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację wyposażenia 5 hydroforni na obszarze gminy Cel jest zgodny z celami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
 
Realizacja inwestycji zakłada w miejscowościach:
 
1. Kłęby i Golczewo - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, opartej na zlewniach poszczególnych przepompowni. Ścieki sanitarne z posesji i budynków wielorodzinnych oraz terenów rekreacyjnych w Golczewie odprowdzane są do kanalizacji grawitacyjnej obejmujących zlewnie poszczególnych przepompowni (5 sztuk).
 
Na całą długość sieci składają się: sieć kanalizacyjna grawitacyjna i sieć kanalizacyjna ciśnieniowa.
 
Całkowita długość nowej sieci kanalizacyjnej wyniesie 8,11 km.
 
2. Golczewo – rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stary Tartak. Na sieć składają się rurociągi grawitacyjne oraz rurociągi tłoczne. Dodatkowo, zamontowana zostanie 1 przepompownia ścieków.
 
Całkowita długość nowoprojektowanej sieci wyniesie 0,715 km.
 
3. Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo, Unibórz - wymianę i montaż wyposażenia hydroforni służących obsłudze gminnej sieci wodociągowej.
 
Likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych oraz nielegalnych punktów zrzutu ścieków poprzez podłączenie mieszkańców do systemu kanalizacji sanitarnej doprowadzi do bardzo znacznego ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby.
 
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi redukcja zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska, co pozwoli na ograniczenie procesu degradacji środowiska naturalnego, a tym samym wpłynie bezpośrednio na warunki życia mieszkańców Gminy Golczewo.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 043 564,03 PLN
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 147 059,00 PLN

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo