Powrót do Projektów dofinansowanych z UE

10 kwietnia 2023

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mechowo-Gacko gm. Golczewo

Inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej Mechowo – Gacko oficjalnie zakończona. W ramach projektu wybudowana została sieć wodociągowa o długości 1,323 km, osiem przyłączy oraz cztery hydranty.

     Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mechowo-Gacko gm. Golczewo” została zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

63,63% wartości netto projektu współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

   Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowe „STARKAN” Marcin Pardus z siedzibą w Stargardzie, a inwestycję nadzorowała Pracownia Projektowo – Usługowa Inżynierii Środowiska mgr inż. Rafał Lazarek.

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo