Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

W dniu 24 lipca w trakcie XX sesji Rady Miejskiej w Golczewie Burmistrz Maciej Zieliński po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Golczewo za rok 2019 uzyskał jednogłośnie wotum zaufania. Radni po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej, Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium za 2019 rok.

-To był bardzo pracowity rok powiedział Burmistrz Maciej Zieliński złożyliśmy 14 wniosków o dofinansowanie inwestycji z czego 10 uzyskało wsparcie na łączną kwotę 6 511 077,84 zł w porównaniu w roku 2018 otrzymano zaledwie 114 612,48 zł, Zrealizowaliśmy trudny budżet, udało nam się zmniejszyć zadłużenie gminy o kwotę ponad 2 mln złotych co pozwoliło na przygotowanie fundamentów pod duże inwestycję, które rozpoczęły się w roku bieżącym i planowane są w latach następnych jak termomodernizacja golczewskiej szkoły, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowę dróg Miodowej, Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, czy budowę boiska wielofunkcyjnego w Wysokiej Kamieńskiej. Jest jeszcze wiele przed nami, oprócz tych dużych zadań jest jeszcze wiele małych zadań, spraw ważnych dla mieszkańców które są równie ważne i będą sukcesywnie realizowane. Na pewno nie uniknęliśmy błędów, zobowiązuje się z tego miejsca do dalszej wytrwałej pracy na rzecz naszej gminy.

Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński z jednogłośnym wotum zaufania i udzielonym absolutorium!

24 lipca 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl