Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński z wotum zaufania i absolutorium za rok 2023

Powrót do artykułów

19 czerwca 2024

Rada Miejska w Golczewie podczas III sesji w dniu 19 czerwca 2024 r. podjęła decyzję o udzieleniu Burmistrzowi Maciejowi Zielińskiemu absolutorium oraz wotum zaufania.

 

Skarbnik Gminy Anna Juncewicz-Adamczyk przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wykonania budżetu gminy za rok 2023. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej rekomendując radnym udzielenie burmistrzowi absolutorium. Rada Miejska w Golczewie jednogłośnie  udzieliła absolutorium i po zapoznaniu się z raportem gminy udzieliła również wotum zaufania.

 

W ubiegłym roku wydatki inwestycyjne w naszej gminie wyniosły rekordowe ponad 11 milionów złotych. Na chwilę obecną na ten rok i następny jest zaplanowane kolejne ponad 22 Dziękuję Państwu za zaufanie i udzielenie mi absolutorium. To nie tylko moja zasługa, ale wszystkich współpracowników. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, Pani Skarbnik, Panu Zastępcy Burmistrza, jednostkom organizacyjnym, Kierownikom i pracownikom bo to praca wszystkich tych osób decyduje o tym, co udaje nam się realizować w poszczególnych latach.- powiedział Burmistrz Maciej Zieliński

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo