Powrót do Projektów dofinansowanych z UE

10 kwietnia 2023

Cyfrowa Gmina

Gmina Golczewo realizuje umowę o powierzenie grantu o numerze 3344/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

 

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest pełne wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Golczewie oraz jednostek pomocniczych .

 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wykonany zostanie audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Golczewie. Realizacja grantu poprawi jakości i bezpieczeństwo pracy pracowników samorządu oraz jednostek podległych, poprzez wymianę wyeksploatowanych stacji roboczych. Zwiększone zostaną możliwości zastosowania pracy zdalnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Ważnym elementem podnoszącym bezpieczeństwo przechowywanych danych będzie wymiana serwerów oraz niezbędnego wyposażenia serwerowni.

Wysokość otrzymanego wsparcia pochodzącego z Funduszy UE wynosi 175 320,00 zł.

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo