Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel, bądź zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, wykorzystywanych w obiektach budowlanych.
 
Istnieją 2 możliwości:
1) forma elektroniczna, poprzez stronę internetową - https://zone.gunb.gov.pl/,
2) forma pisemna w Urzędzie Miejskim w Golczewie, poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/, oraz w siedzibie Urzędu.
 
- Dla budynków, które już istnieją właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy tj. do dnia 1 lipca 2022 r.
- Dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.
- W przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.
- Na właścicieli którzy nie złożą ww. deklaracji będzie nakładana kara grzywny, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń (od 20 zł do 5.000 zł).
 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golczewie pod nr telefonu 91 32 25 137 lub email m.zukowska@golczewo.pl
 

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

05 lipca 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl