Powrót do artykułów

12 kwietnia 2024

Dodatek osłonowy w 2024 roku 

Dodatek osłonowy ma za zadanie zrekompensować osobom najuboższym skutki inflacji i podwyżek energii. Dodatek będzie przyznawany za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r. Nadal przysługiwać będzie osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:

 

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 •  

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kwoty, przy wypłacie świadczenia obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

W 2024 r. dodatek osłonowy został obliczony w/g następującego wzoru: (wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %) i całość dzieli się przez 2.

 

Dodatek na 2024 r. wynosi 50% dodatku osłonowego z 2022 r., ponieważ przysługuje tylko za okres 1 stycznia 2024r. – 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy po zastosowaniu powyższego wzoru będzie wynosił:

 

 • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób.
 •  

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługuje on osobom opalającym domy węglem i będzie wynosił:

 

 • 286 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób.

 

Wnioski można składać w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

 

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
 • w formie papierowej w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie ul. Zwycięstwa 25
   od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pokój nr 4
 •  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 32 71 778

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo