Dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Golczewo

Powrót do artykułów

15 września 2023

W czerwcu informowaliśmy Państwa o podpisaniu umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Golczewo  na realizację zadania: „Modernizacja i docieplenie dachu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej – program Remiza”.

 

W środę 13 września 2023 roku miał miejsce odbiór prac remontowych związanych z tą inwestycją.

 

W odbiorze uczestniczyli: Pan Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa, Pan Jarosław Zalewski oraz Pani  Ewelina Frymus, a także Prezes OSP w Mechowie Pan Damian Ciapa.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 78 000 zł z czego dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  w ramach Programu Remiza w kwocie 40 000 zł.

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo