Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury (NCK) „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”.

 

   Golczewska instytucja znalazła się w gronie pięćdziesięciu domów kultury, które będą realizować działania przy wsparciu środków z NCK.

Nasze działanie pn. „Otwieramy się na siebie”, będzie składało się z dwóch etapów: pierwszy dotyczy nowatorskich działań animacyjnych, których efektem będzie opracowanie diagnozy potrzeb kulturalnych oraz opracowanie zasad wyboru samodzielnych inicjatyw mieszkańców. Drugi etap to realizacja wybranych inicjatyw wspólnie z ich autorami.

 

   Dodatkowym plusem projektu jest doradztwo animatora z NCK, który udzieli nam merytorycznego wsparcia w zakresie opracowania diagnozy społecznej, pomoże przeprowadzić ewaluacje działania, ale również będziemy korzystać z jego wiedzy i doświadczenia z zakresu zarządzania projektami i współpracy z lokalną społecznością.

 

   Projekt „Otwieramy się na siebie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

 

Więcej szczegółów już wkrótce, ale już dziś serdecznie zapraszamy do współpracy.

Link do wyników: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/wyniki-naboru-2022

 

Dofinansowanie dla golczewskiego GOKiS-u

07 lutego 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl