Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie otrzymał dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie golczewskiej instytucji.

 

Wniosek, złożony z początkiem bieżącego roku, został pozytywnie oceniony i przyjęty do wsparcia finansowego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W październiku br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie została podpisana umowa na realizację zadania.

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności pomieszczeń infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR. Przebudowa w ramach projektu pozwoli na dostosowanie golczewskiej instytucji do systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i jednocześnie poprawi walory użytkowe obiektu.

 

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie” jest realizowana w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

 

Dofinansowanie dla golczewskiego ośrodka kultury

24 października 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl