Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Gmina Golczewo otrzymała dotację w postaci grantu, który został złożony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

 

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację 24 szkoleń dla 288 osób w gminie Golczewo z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

Osoby, które ukończyły 25 rok życia będą mogły uczestniczyć bezpłatnie w jednym z 7 modułów szkoleniowych:
1. Rodzic w Internecie;
2. Mój biznes w sieci;
3. Moje finanse i transakcje w sieci;
4. Działam w sieciach społecznościowych;
5. Tworzę własną stronę internetową (blog);
6. Rolnik w sieci;
7. Kultura w sieci.

Każde szkolenie trwać będzie 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Gmina Golczewo zapewni w ramach szkoleń opiekę instruktora, materiały szkoleniowe, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz catering. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

 

W ramach projektu zakupione zostaną 24 laptopy, które po zakończeniu projektu przekazane zostaną do szkół na terenie gminy Golczewo.

Na realizację programu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 148 320 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Termin realizacji projektu: do 16 listopada 2020 r.


Uwaga mieszkańcy gminy rozpoczęła się rekrutacja uczestników na szkolenia.

 

Więcej informacji u koordynatora projektu - Agnieszki Miśkiewicz pod nr tel. 91 32 25 139 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Golczewie) lub u Pawła Nowaka ze Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie pod nr tel. 693 162 181.

 

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Gminy Golczewo

18 czerwca 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl