Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

  W ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Polski Ład Gmina Golczewo zgłosiła m.in. inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą”.

 

   W zakresie zadania zakłada się przebudowę ok 1,5 km dróg gminnych wraz z oświetleniem, budową ciągów pieszych i przejść dla pieszych, a także budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Realizacja zadania zapewni jakość techniczną dróg, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg, sprawni komunikację i dostęp do obiektów użyteczności publicznej.

 

Przyznana kwota dotacji na ww. inwestycję wynosi 4.655.000,00 zł, co stanowi 95 % wartości inwestycji.

 

Więcej informacji o przyznanej dotacji: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21545

Dworcowa, Jedności Narodowej oraz Słoneczna zmienią swoje oblicze!

25 października 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl