Gmina Golczewo przystępuje do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

Powrót do artykułów

15 września 2023

W dniu dzisiejszym Rada Miejska w Golczewie podjęła uchwałę o przystąpieniu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, który współuczestniczy w realizacji rządowego programu Mieszkanie+.

Burmistrz Maciej Zieliński wraz z zastępcą Grzegorzem Chłopkiem oraz doradcą ds. SIM z KZN Panem Robertem Madejskim w trakcie sesji przedstawił zalety uczestnictwa w tym projekcie i podziękował za przyjęcie tej uchwały.

Spółki działające w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w skrócie SIM to podmioty realizujące budownictwo społeczne a jej głównym zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla osób i rodzin, które posiadają zdolność czynszową a mają problem ze zdolnością kredytową na zakup lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu.

Podjęcie uchwały pozwala burmistrzowi wystąpić o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 mln zł na wniesienie udziałów w powstającej spółce.

Dzięki uczestnictwie w tym programie istnieje szansa w perspektywie kilku lat na powstanie budynków mieszkalnych pod wynajem na terenie miasta i gminy Golczewo co poprawi warunki bytowe naszych mieszkańców. 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo