Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   W dniu 6 listopada 2020 r. przekazano Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej sprzęt komputerowy - 24 laptopy oraz wózek do przechowywania laptopów o łącznej wartości 57 299,30 zł, zakupiony w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

 

   Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Golczewo, zwłaszcza osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Uczestnicy projektu brali udział w dwudniowych szkoleniach (1 moduł – 16 godzin szkoleniowych). W ramach projektu przeprowadzono 24 bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Udział w nich wzięło 288 osób powyżej 25 roku życia. Ze szkoleń mogły skorzystać także osoby po 65 roku życia – stanowiły one ponad 21 % wszystkich uczestników (61 osób).  Uczestnicy mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog), „Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”. Wszyscy kursanci podczas szkoleń otrzymali bezpłatny zestaw materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Uczestnicy szkoleń mieli zapewnione także przerwy kawowo-obiadowe w każdym dniu szkolenia. Dzięki projektowi, powiększyła się grupa świadomych oraz kompetentnych użytkowników komputera i Internetu, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

 

   Całkowita wartość projektu to kwota 148 320,00 , w tym nie był wymagany wkład własny gminy, a dofinansowanie wyniosło 100 procent.

 

 

Gmina Golczewo zakończyła projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

09 listopada 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl