Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

      Golczewski dom kultury zakończył już pierwszy etap realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego projektu pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno- rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie”. W ramach działania zakupiliśmy sprzęt m.in. stoły składane, aparat fotograficzny, deski kreślarskie, statyw do aparatu oraz podłogę multiinteraktywną Smartfloor wraz ze statywem i matą. Nowe wyposażenie wzbogaci ofertę kulturalną naszego ośrodka oraz poprawi jakość prowadzonych już zajęć.

 

      Już teraz zapraszamy na wydarzenie finałowe naszego projektu, które odbędzie się w siedzibie GOKiS w dniu 27 sierpnia br.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową i przy współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Dziękujemy grupie inicjatywnej mieszkańców gminy Golczewo za współpracę przy realizacja projektu. Podziękowania kierujemy również wolontariuszom, którzy pomagali przy rozładunku sprzętu i jego składaniu.

 

      Działanie pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno- rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie” jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

GOKiS z nowym wyposażeniem

23 lipca 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl