Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

     Działanie pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno – rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie” oficjalnie zakończone.

Realizatorem inwestycyjnego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie przy współpracy z grupą inicjatywną mieszkańców. Serdeczne podziękowania należą się: pani Agnieszce Rapie, pani Ewelinie Katowicz, pani Dorocie Koziara, pani Grażynie Kolwicz oraz pani Małgorzacie Koszeli za zaangażowanie i merytoryczną współpracę przy realizacji projektu. Dziękujemy również firmie Mentor Systemy Audiowizualne ze Szczecina za szkolenie i wprowadzenie w świat interaktywny Smart Floora. Podziękowania składamy także druhom z OSP Golczewo za pomoc przy składaniu sprzętu. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do pani Alicji Tarnowskiej – lokalnej animatorce, opiekunce naszych projektów – która wspierała nas merytorycznie i pomagała w rozwiązywaniu problemów.

 

   Wydarzenie animacyjne, które odbyło się w piątkowe popołudnie (27.08.) połączyło pokolenia naszych najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z zakupionego sprzętu. W ramach działania zakupiliśmy m.in. aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, deski kreślarskie, statyw, stoły oraz podłogę interaktywna Smart Floor, która w tym dniu cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Zakupiony sprzęt wzbogaci ofertę kulturalną i urozmaici zajęcia prowadzone w golczewskiej placówce kulturalnej.

 

    Projekt jest realizowany zgodnie z umową i przy współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Działanie pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno – rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie” jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Golczewski dom kultury z nowym wyposażeniem

31 sierpnia 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

XI Golczewski Triathlon

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl