Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

     Działanie pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno – rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie” oficjalnie zakończone.

Realizatorem inwestycyjnego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie przy współpracy z grupą inicjatywną mieszkańców. Serdeczne podziękowania należą się: pani Agnieszce Rapie, pani Ewelinie Katowicz, pani Dorocie Koziara, pani Grażynie Kolwicz oraz pani Małgorzacie Koszeli za zaangażowanie i merytoryczną współpracę przy realizacji projektu. Dziękujemy również firmie Mentor Systemy Audiowizualne ze Szczecina za szkolenie i wprowadzenie w świat interaktywny Smart Floora. Podziękowania składamy także druhom z OSP Golczewo za pomoc przy składaniu sprzętu. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do pani Alicji Tarnowskiej – lokalnej animatorce, opiekunce naszych projektów – która wspierała nas merytorycznie i pomagała w rozwiązywaniu problemów.

 

   Wydarzenie animacyjne, które odbyło się w piątkowe popołudnie (27.08.) połączyło pokolenia naszych najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z zakupionego sprzętu. W ramach działania zakupiliśmy m.in. aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, deski kreślarskie, statyw, stoły oraz podłogę interaktywna Smart Floor, która w tym dniu cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Zakupiony sprzęt wzbogaci ofertę kulturalną i urozmaici zajęcia prowadzone w golczewskiej placówce kulturalnej.

 

    Projekt jest realizowany zgodnie z umową i przy współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Działanie pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno – rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie” jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Golczewski dom kultury z nowym wyposażeniem

31 sierpnia 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl