Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Rusza inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej Mechowo – Gacko. Wykonawcą zadania została firma Starkan z siedzibą w Stargardzie. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć wodociągowa o długości 1,323 km, osiem przyłączy oraz cztery hydranty, a  wartość robót budowlanych wynosi 328 373,10 zł brutto.

 

   Budowa sieci wodociągowej Mechowo – Gacko, to długo wyczekiwane zadanie, pozwalające na doprowadzenie wody mieszkańcom Gacka. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wpłynie na bezpieczeństwo przeciwpożarowe - mówi Maciej Zieliński.

 

   Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mechowo-Gacko gm. Golczewo” zostanie zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

63,63% wartości netto projektu współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej. Prace rozpoczną się w październiku i potrwają do końca listopada.

Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Golczewo

26 lipca 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl