Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

      W związku z dużym zainteresowaniem Projektem pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” przypominamy, że:

 

- złożenie dokumentów (tj. oświadczenie, informacja o wyborze sprzętu i potwierdzenie zatrudnienia) nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu. Składane oświadczenia posłużą Gminie Golczewo do złożenia wniosku o przyznanie środków na zakup urządzeń, które będą przekazywane wskazanym w oświadczeniach uczniom. O wyniku naboru będziemy informować na bieżąco;

 

-w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR, należy dołączyć je do niniejszego oświadczenia, jednak nie jest to obowiązkowe i warunkujące zakwalifikowanie się do projektu.

 

Aby zgłosić ucznia do Programu, należy złożyć:

-oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,

-oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,

-informacja o wyborze sprzętu

-zgoda na przetwarzanie danych osobowych - obowiązkowo.

 

Nieobowiązkowo:

-dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR.

 

W załączeniu najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące Programu Granty PPGR: kliknij tu.

Granty PPGR

21 października 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl