Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z aktualizacją zasad udziału w programie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów/pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych), ubiegających się o sprzęt komputerowy, o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

 

Z uwagi na konieczność potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w złożonych oświadczeniach, należy dostarczyć do tut. Urzędu następujące dokumenty:

 

  • potwierdzające pokrewieństwo byłego pracownika PPGR z Beneficjentem końcowym (uczniem), tj. np. akt małżeństwa, urodzenia, zgonu – odpis, kopia (do wglądu pracownika);

  • potwierdzające fakt zatrudnienia w zlikwidowanym PPGR – osoby, które nie dołączyły dokumentu, mogą uzupełnić oświadczenie o m.in.: akt notarialny odkupienia mieszkania po  PPGR przez pracownika PPGR, stary dowód, legitymacja ubezpieczeniowa, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenia z ZUS, KOWR.

 

W związku ze sprzecznymi informacjami dotyczącymi kwalifikowalności do programu osób, które brały udział w projekcie Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +, na dzień dzisiejszy Gmina Golczewo nie ustanawia sposobu weryfikacji potwierdzenia prawidłowości złożonego oświadczenia w punkcie 2c.

Aby uaktualnić złożone oświadczenie, należy potwierdzić spełnianie warunków udziału w projekcie do dnia 13.12.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Golczewie, pok. nr 16 (I piętro).

 

Więcej informacji o projekcie pod adresem:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Po otrzymaniu jednoznacznego stanowiska od operatora konkursu, będziemy informować o weryfikacji w zakresie kwalifikowalności ucznia przy korzystaniu z Programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +.

 

UWAGA! Niepotwierdzenie spełnienia warunków udziału w projekcie w ww. terminie, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia.

Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Granty PPGR - aktualizacja - weryfikacja wniosków

23 listopada 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl