Granty PPGR - wręczenie laptopów

Powrót do artykułów

24 listopada 2022

W czwartek 24 listopada 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

 

W obecności Posła na Sejm RP Leszka Dobrzyńskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, Burmistrza Golczewa Macieja Zielińskiego oraz Radnego Powiatu Kamieńskiego Jarosława Pawlusia uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy, w tym laptopy, tablet i komputer stacjonarny.

 

Na powyższe zadanie Gmina Golczewo otrzymała 100% dofinansowania na łączną kwotę 288 500,00 złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Zgodnie z podpisaną umową na realizację grantu ze wsparcia skorzystało 116 uczniów z terenu gminy Golczewo, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami dawnych zakładów PPGR.

Dzięki projektowi przekazaliśmy:
- 114 laptopów;
- 1 komputer stacjonarny wraz z monitorem, myszą i klawiaturą;
- 1 tablet.

Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy pozwoli nowocześnie i efektywnie realizować obowiązki szkolne przez uczniów w Gminie Golczewo.

Celem projektu jest wspieranie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego jak również ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych pandemią koronawirusa.

zdjęcia: R. Stachnik

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo