Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Informujemy, iż termin składania oświadczeń dot. "Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" został skrócony do dnia   3 listopada 2021 roku.

 

   Przypominamy, że aby wziąć udział w Projekcie, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Golczewie:

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, lub

- oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,

oraz 

- informację o wyborze sprzętu,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

- zgodę na przetwarzanie informacji o stanie zdrowia.

 

Oświadczenia złożone po 3 listopada nie będą brane pod uwagę przy złożeniu przez Gminę Golczewo wniosku o dofinansowanie do zakupu sprzętu.

 

 

 

 

 

 

Granty PPGR - zmiana terminu składania oświadczeń

02 listopada 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl