Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

W tegorocznej edycji Konkursu pn. „Granty Sołeckie 2022” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego laureatami zostały Sołectwa Kłęby i Niemica.

 

W Kłębach powstała drewniana wiata przy świetlicy wiejskiej, a na terenie rekreacyjnym w Niemicy zbudowana została nawierzchnia do gry w koszykówkę. Każdy z projektów został dofinansowany dotacją pochodzącą z budżetu województwa zachodniopomorskiego w wysokości 15.000,00 zł.

- Składam wielkie podziękowania mieszkańcom sołectw za zaangażowanie w realizację projektów, bez którego realizacja projektów nie byłaby możliwa. Szczególne podziękowania składam na ręce Sołtysów, Pani Emilii Kwiatkowskiej i Pani Iwonie Kwiatkowskiej za dążenie do rozwoju naszej Gminy i działania na rzecz lokalnej społeczności – powiedział Burmistrz Maciej Zieliński.

 

Poniżej galeria zdjęciowa z realizacji projektów.

 

 

Granty sołeckie 2022 zrealizowane!

10 listopada 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl