I Sesja nowej Rady Miejskiej i zaprzysiężenie Burmistrza Golczewa.


Powrót do artykułów

08 maja 2024

W dniu 07 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w kadencji 2024 - 2029, która miała charakter bardzo uroczysty. Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński oraz Radni wybrani w wyborach, które odbyły się w dniu 07 kwietnia 2024 r. złożyli ślubowanie. Obrady rozpoczął Pan Zdzisław Piwoński, najstarszy wiekiem z radnych Rady Miejskiej.

Pierwszym punktem obrad sesji było przekazanie nowym radnym zaświadczeń o wyborze, które wręczała Przewodnicząca Komisji Wyborczej Pani Iwona Adamowicz .

Po otrzymaniu zaświadczeń, radni złożyli ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

W następnej kolejności przeprowadzono głosowane tajne w wyniku którego, nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Golczewie został Pan Łukasz Kaczyński.

Kolejnym punktem obrad sesji było wręczenie zaświadczenia Panu Maciejowi Zielińskiemu o wyborze na Burmistrza Golczewa oraz złożenie przez niego ślubowania.


Gratuluję wszystkim Radnym wyboru oraz Panu Łukaszowi Kaczyńskiemu objęcia funkcji Przewodniczącego. Serdecznie dziękuję Państwu za każdy oddany na mnie głos. Dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w wyborach udowadniając, że losy gminy nie są im obojętne. Stanowisko Burmistrza to niewątpliwie wielki honor i zaszczyt, ale również ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność. Wierzę, że wiele można zbudować ciężką i uczciwą pracą, w zgodzie, wspólnie z radą i sołtysami, których już niebawem będziemy wybierać. Czeka nas wiele wyzwań – powiedział Maciej Zieliński Burmistrz Golczewa

Gratulacje Panu Burmistrzowi złożyli również kierownicy i dyrektorzy jednostek podległych oraz goście, którzy przybyli na uroczystą sesję.

Panu Burmistrzowi oraz nowym radnym gratulowano, życzono wszelkiej pomyślności, siły i determinacji w realizacji ważnych przedsięwzięć i przede wszystkim dobrej współpracy dla dobra Mieszkańców Gminy Golczewo.

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo