Powrót do artykułów

25 maja 2023

I spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy II etapu sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

We wtorek 24 maja w Urzędzie Miejskim w Golczewie odbyło się I spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy II etapu sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

We wtorkowym spotkaniu udział wzięli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Starosta Kamieński Józef Malec, Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński, Zastępca Burmistrza Grzegorz Chłopek, Zastępca Burmistrza Nowogardu Bogdan Jaroszewicz, Wójt Gminy Przybiernów Lilia Ławicka, Zastępca Burmistrza Stepnicy Ryszard Ławicki oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Wanda Nowotarska, Wojciech Grela, Błażej Pasula oraz Jakub Kowalik.

Pomorze Zachodnie wdraża unikalną w skali kraju i Europy koncepcję budowy sieci tras rowerowych. Jej pierwszy etap to ponad 1100 kilometrów. Obejmuje długodystansowe szlaki: Velo Baltica, Blue Velo, Trasę Pojezierzy Zachodnich, Stary Kolejowy Szlak i Trasę wokół Zalewu Szczecińskiego. Gotowych jest już w sumie 630 km, a w fazie realizacji ponad 250 km. Wiele inwestycji znajduje się na finiszu, więc Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o rozpoczęciu wdrażania drugiego etapu, czyli budowie odcinków kolejnych sześciu tras!

 

Przez naszą gminę przebiegać będzie część trasy Berlin - Szczecin - Kołobrzeg (800-801), która rozpocznie się przy granicy polsko-niemieckiej w okolicach miejscowości Pargowo,
a dalej przez Szczecin, Stepnicę, Golczewo, Gryfice, Gościno. Początkowo trasa miała przebiegać ze Szczecina przez Nowogard, jednakże przebieg skorygowano w toku prac analitycznych, biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania prawne, a także walory tras odseparowanych od ruchu samochodowego. Obecnie przyjęty został przebieg trasy na odcinku Stepnica - Golczewo - Gryfice - Szydłowo - wykorzystuje starotorza dawnych linii kolejowych. Trasa ta ma duży potencjał rozwojowy zarówno w obszarze turystyki jak
i transportu. Budowa trasy rowerowej na obszarach wykluczonych kolejowo w miejsce historycznego szlaku komunikacyjnego zwiększy dostępność transportową na całym jego obszarze.

 

Jak powiedział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj: Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego rozwija się dzięki dobrej współpracy z lokalnymi samorządami. Przygotowując kolejne projekty, chcemy docenić te gminy, które już podjęły wysiłek finansowy, które budują drogi rowerowe na swoim terenie. Nowe trasy pozwolą „spiąć” je w większą całość.

 

Link do mapy z proponowanymi przebiegami II etapu:

http://rowery2etap.rbgp.pl/mapa.html#12/53.9814/15.3057

https://rowery.wzp.pl/koncepcja-tras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo