Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   W dniu 23.10.2021 – pieśnią  Gaudeamus Igitur, oraz bogatym programem konferencji   podsumowaliśmy  X – letnią  działalność w  Uniwersytecie Trzeciego Wieku W Golczewie. Inauguracja XI roku wprowadziła nas w nową dekadę pod hasłem „ Kreatywny i bezpieczny Senior w Regionie”.

 

  Życzenia i gratulacje osobiście przekazała Magdalena Kochan – Senator RP, natomiast w imieniu Olgierda Geblewicza - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego gratulacje przekazała Iwona Klimowicz – główny specjalista z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie  Marszałkowskim,  gratulacje i piękne życzenia na nadchodzący rok wyrazili:  Józef Malec- Starosta Kamieński, Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa, Andrzej Swatowski – Zastępca Burmistrza Golczewa i Małgorzata Wójcik – Sekretarz Gminy Golczewa oraz  Ireneusz Krzyżanowski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili -  Roman Dorniak – Radny Rady Miejskiej w Golczewie, Konstanty Kmuk – Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło terenowe w Golczewie, Stefan Sitkowski – Przewodniczący Rady Pożytku Publicznego i  Ks. Jacek Fabiszak- Proboszcz Parafii Golczewa.  

 

   Licznie przybyli Prezesi wraz z delegacjami  z zaprzyjaźnionych Uniwersytetów z Regionu,  życząc  owocnej współpracy na   kolejne lata działalności m.in. Magdalena Richter ze Szczecina, Halina Olejarnik z Polic, Barbara Mucha z Nowogardu, Irena Frankiewicz z Kołobrzegu,  Andrzej Burzyński z Goleniowa.  Wśród gości byli wykładowcy z życzeniami i deklaracją wsparcia przy realizacji kolejnych uniwersyteckich działań: z Gryfic – dr n.  med. Ireneusz Mazurski i Monika Artiuch, z Wolina – Agnieszka Szwajkowska, z Nowogardu  - Regina Mąkowska,  ze Szczecina – Jan Szewczyk,  z Uniwersytetu Szczecińskiego – dr Małgorzata Moś i  dr Edyta Kopaczewska,  która wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „ Efektywnie czy efektownie? O sztuce komunikacji interpersonalnej”. W programie  artystycznym wystąpili Aktorzy z Teatru  Polskiego w Szczecinie – Wiesław Łągiewka i Mirosław Kupiec.

 

  Otrzymaliśmy listy gratulacyjne od zaprzyjaźnionych Uniwersytetów  z Regionu a także od Rektora WSH TWP w Szczecinie – prof. Waldemara Urbanika, z Uniwersytetu Szczecińskiego -  Dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. Ireny Ramik – Mażewskiej.

W uroczystości wzięli udział Słuchacze z Gminy Golczewa i Przybiernowa. W poczet Słuchaczy UTW w Golczewie została przyjęta Pani Janina, która po złożeniu ślubowania otrzymała legitymację z nr. 110,  wręczoną przez  dr Edytę Kopaczewską z US w Szczecinie.

 

  W nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 w  harmonogramie  działań zaproponowaliśmy następujące formy aktywności: Gimnastyka, pilates, zumba, zajęcia muzyczne w zespole śpiewaczym „Maliny”, kurs poradnictwa konsumenta, warsztaty taneczne, warsztaty „Potrafię kreować nową rzeczywistość”, warsztaty „Uszyj to sam”,  uczestniczymy także w wykładach  o różnorodnej tematyce.

 

  Każda Inauguracja jest szczególnym wydarzeniem jak co roku zadajemy pytanie jaki będzie kolejny rok, w obecnych warunkach chcielibyśmy aby był bezpieczny. Nasze plany i zamierzenia realizujemy dzięki skromnym środkom pochodzącym ze składek członkowskich, od lokalnych sponsorów za co serdecznie dziękujemy, ale także dzięki pozyskanym środkom w konkursach Urzędu Marszałkowskiego.  Zostaliśmy również zaproszeni do współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Edukacyjno- Społecznych w  Szczecinie. Udziału w projekcie pt. „Nauka kluczem do świata” w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Edukacji i Nauki w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP Szczecin. Na kolejne spektakle zostały zabezpieczone środki dla  30 osób na transport i bilety wstępu.

 

  Wspominaliśmy 10 – letnią działalność, w tym realizację autorskich i innowacyjnych projektów m.in.: Dodajmy życia do lat (2011), Golczewscy seniorzy wiecznie młodzi aktywni i zaangażowani(2012), Smak życia – aktywny senior (2013), Pomysłowy Senior(2014), Senior z pasja i wigorem (2015), Kreatywne Maliny(2015), Seniorskie kreacje i rekreacje (2016), Radosne pasje, kreacje i rekreacje Seniorów w Regionie (2017), Aktywny Senior (2018), IV Letnia Szkoła Seniora w Dziwnówku (2018), Uniwersytecki Klub seniora w Kawiarence atrakcji ( 2019), Kawiarenka międzypokoleniowa (2019), Bezpieczny Senior w Regionie (2020), Z zumba i dietą po zdrowie (2020), Kreatywny i bezpieczny Senior w Regionie ( 2021). Dzięki pozyskanym środkom z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz darczyńców mogliśmy komfortowo działać na rzecz Seniorów nie tylko w Gminie Golczewo ale także w Regionie. Przez ten okres działalności nauczyliśmy się ze sobą współpracować, mamy też wiedzę,  iż każda inicjatywa spotyka   się z wyrazami uznania i szacunku co miało wpływ na wzrost poczucia bycia ważnym, poczucia własnej wartości i pewności siebie w kontaktach międzyludzkich.

 

   Podczas uroczystości wspominaliśmy nasze działania dzięki przygotowanej prezentacji:  Inauguracje w latach 2011 – 2020 i zakończenia roku w latach 2011- 2021. Obszerna prezentacja została opracowana  przez Wiktorię Kiełbasę z GOKiS w Golczewie,  obejrzeliśmy także film z naszym udziałem  w TVP 3  Szczecin w Klubie Srebrnego Włosa w roku 2017.

 

   Wyjątkowym osobom za piękną współpracę w latach 2011- 2021,  za życzliwość, przyjazną dłoń, za poświęcony czas, cenne wskazówki w zakresie aktywizacji seniorów UTW w Golczewie i  wygłoszone naukowe wykłady  serdecznie dziękowaliśmy dr Małgorzacie Moś z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Koordynatora Zespołu d.s.  współpracy z UTW.

Kolejną osobą był Jan Michał Szewczyk, artysta malarz, któremu podziękowaliśmy  za naukowe wykłady, artystyczne warsztaty,  organizację plenerów malarsko- rysunkowych w UTW w Golczewie i Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku, promocję dorobku Seniorów z Regionu poprzez publikację Kalendarzy w latach 2014- 2021.  

 

   Dr Małgorzata Moś  i Jan Michał Szewczyk oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie zostali uhonorowani kwiatami i okolicznościowymi grawertonami, ufundowanymi  przez  Burmistrza Golczewa - Macieja Zielińskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie - Grzegorza Chłopka  – w imieniu których wręczyli -  Andrzej Swatowski - Zastępca Burmistrza i Małgorzata Wójcik – Sekretarz Gminy Golczewa.

 

   Była też okazja,  aby za  pośrednictwem Iwony Klimowicz z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,  przekazać  podziękowania za lata owocnej współpracy z  ROPS z Urzędu Marszałkowskiego. Przekazana    praca malarska to  abstrakcja z zakresu Socjo Art., w temacie: każdy ma prawo do rejestracji własnego miejsca, formy i koloru. W  projekcie malarskim podczas Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku wzięło udział 26 osób z Regionu pod kierunkiem Jana Michała Szewczyka.

 

   Nie zabrakło wystaw powarsztatowych  pt. „Kreatywnie aktywni”, szydełkiem po sznurku, uszyj to sam, broszka z filcu oraz pokaz taneczny z fartuszkiem kuchennym w tle. Wystawa przygotowane przez Helenę i Mariana Włodarczyk, Mariannę Michalak, Marię Sadłocha, Elżbietę Sitkowską, Bożenę Macieja, Halinę Augustyniak, Barbarę Mrozowską, Janinę Szczypior, Wiesławę Gorzycką – Butlańską, Janinę Brzezińską i Janinę Kołodzińską,  pod kierunkiem instruktora Agnieszki Szwajkowskiej i Reginy Mąkowskiej.

 

  Dopełnieniem  uroczystości był okazały tort malinowy z dedykacją „XI Inauguracja Roku Akademickiego 2021/ 2022”,  oraz ciasteczka  ufundowane przez Wiesława Żelka  z Cukierni i Piekarni z Kamienia Pomorskiego i Golczewa.

Po uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni  do Restauracji „Herbowa” na „ golczewskie pierogi z barszczykiem”, obiad ufundowany przez Marka Zielińskiego.

 

   Dziękujemy  Szanownym sponsorom na czele z Wiesławem Żelkiem, Ludwikiem i Brtoszem Sadłocha,  Sylwią Marek z Firmy Lewiatan, dziękujemy Markowi Zielińskiemu z Restauracji „Herbowa”. Dziękujemy za dobrą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie i Przybiernowie, pracownikom Urzędu Miejskiego i Biblioteki w Golczewie.

Tradycyjnie  dziękowaliśmy   „miodami” z pasieki Państwa Elżbiety i Zbigniewa Król oraz Zygmunta Kołodzińskiego,  były  także szydełkowe Aniołki ufundowane przez Stefanię Filipowicz i wytwory rękodzieła  ufundowane przez Helenę Włodarczy, Marię Sadłocha i Mariannę Michalak.  

Na rozpoczynający XI rok działalności życzę, aby praca w nowym roku przynosiła satysfakcję i wiele pomyślnych dni, abyśmy radośnie w dobrym zdrowiu i samopoczuciu spotkali się na zakończenie roku w dniu 11 czerwca 2022 roku.

Za miłe chwile, wspomnienia,  kwiaty i piękne życzenia serdecznie dziękujemy - Janina Kołodzińska - Prezes UTW w Golczewie.

 

 

                                                                                                                                                           Opracowanie i foto - Janina Kołodzińska

 

Inauguracja XI Roku Akademickiego UTW w Golczewie

02 listopada 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl