Powrót do artykułów

04 stycznia 2023

Informacja dla mieszkańców o dodatku elektrycznym

 

Od 1 grudnia 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie można składać wnioski o dodatek elektryczny.

 

W Gminie Golczewo wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Zwycięstwa 25 pokój nr 4 lub drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP na adres /OPSGolczewo/SkrytkaESP. Informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać pod numerem telefonu 91 32 71 778 wew. 4.

 

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przekroczenie wskazanego w ustawie terminu, będzie jednoznaczne z odrzuceniem dokumentów. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

Dokumenty będą przyjmowane od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku. Dodatek elektryczny zostanie wypłacony maksymalnie do 31 marca 2023.

 

O dodatek elektryczny nie mogą także wnioskować osoby, które skorzystały z programu dopłat do węgla oraz innych paliw.

Jak wskazują ustawodawcy, kwota dopłaty do prądu będzie zależna od wysokości zużycia energii w 2021 roku i wyniesie:

  • 1000 złotych – dla gospodarstw, których roczne zużycie prądu nie przekroczyło 5 tys. kWh,
  • 1500 złotych – dla gospodarstw, których roczne zużycie prądu wyniosło powyżej 5 tys. kWh.

Do wniosku o wyższą kwotę wsparcia należy dołączyć rachunki za energię, które poświadczą o przekroczeniu limitu 5 MWh prądu w poprzednim roku.

 

Wniosek o dodatek elektryczny

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo