Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

INFORMACJA
 
Informujemy, że w dniu 30.03.2022 r. (środa) w budynku GOKiS w Golczewie w godzinach od 9.00 do 13.00 obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Golczewo będą mieli możliwość złożyć wniosek o 500 plus oraz rodzinny kapitał opiekuńczy. Pracownik ZUS pomoże zainteresowanym założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i złożyć wniosek o ww. świadczenia.
 
 
 
ІНФОРМАЦІЯ
 
ІНФОРМУЄМО, ЩО 30.03.2022р.(середа) в приміщенні GOKiS в Гольчеві від 9:00 до 13:00 громадяни України, які перебувають на території Гміни Гольчево матимуть можливість зложити документи на 500+, а також родинний капітал опікунчий. Працівник ZUS допоможе заінтересованим утворити профіль на Платформі Послуг Електронних ZUS і скласти заявку про вище згадані послуги.

Informacja dla obywateli Ukrainy - Інформація для громадян України

29 marca 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl