Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Informacja o zamiarze likwidacji filii Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Golczewie z siedzibą w Wysokiej Kamieńskiej

 

W związku z uchwałą nr XXXIV/264/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Golczewie z siedzibą w Wysokiej Kamieńskiej, a także na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 8 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)

 

informuje się o zamiarze likwidacji z dniem 31 maja 2022 r. filii Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie z siedzibą w Wysokiej Kamieńskiej.

 

UZASADNIENIE

 

    Wnioskiem z dnia 27.10.2021 r. Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie zwróciła się do Burmistrza Gminy Golczewo o podjęciu działań zmierzających do likwidacji filii Miejsko – Gminnej biblioteki Publicznej w Golczewie z siedzibą w Wysokiej Kamieńskiej, uzasadniając to tym, że:

   działalność filii bibliotecznej w Wysokiej Kamieńskiej została czasowo zawieszona zarządzeniem dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie z dniem 01.07.2020 r. (Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.) w porozumieniu z organizatorem. Główną przyczyną likwidacji biblioteki jest niska frekwencja osób z niej korzystających. Jak wynika ze statystyk, na przestrzeni ostatnich lat ilość wypożyczeń i czytelników znacząco zmalała. Przykładowo liczba czytelników w roku 2016 wynosiła 233 osoby, a w 2019 roku tylko 91 osób. Niska frekwencja nie stanowi podstawy do zaplanowania wydatków budżetowych umożliwiających przeprowadzenia generalnego remontu obiektu.

   Istotnym powodem likwidacji jest również zły stan techniczny lokalu i zagrzybienie księgozbioru. Warunki tam panujące znacząco odbiegają od standardów funkcjonowania nowoczesnych bibliotek w obecnych czasach. Pomieszczenia wymagają generalnego remontu (wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej oraz grzewczej, odgrzybienie ścian). Brak odpowiednego ogrzewania spowodowało zawilgocenie księgozbioru przez co nie nadawał się do dalszego użytkowania.

    Likwidacja filii w Wysokiej Kamieńskiej nie oznacza pozbawienia czytelników możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych. Mieszkańcy mogą korzystać tak jak dotychczas ze zbiorów biblioteki w Golczewie, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej z biblioteki szkolnej. Księgozbiór filii został poddany gruntownej selekcji i częściowej likwidacji. Część książek, które nadawały się jeszcze do użytku zostały przekazane do miejscowej szkoły oraz do siedziby głównej biblioteki w Golczewie, wraz z wyposażeniem, które nadaje się jeszcze do użytkowania. 

    Wobec powyższego dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie uznał za zasadne podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Wysokiej Kamieńskiej.

 

 

Uchwała Nr XXXIV/264/2021 Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie z siedzibą w Wysokiej Kamieńskiej

 

Informacja o zamiarze likwidacji filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie z siedzibą w Wysokiej Kamieńskiej

 

Informacja o zamiarze likwidacji filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie z siedzibą w Wysokiej Kamieńskiej 

30 listopada 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl