Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

    Wspólnie z grupą inicjatywną przystępujemy do realizacji projektu pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno-rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie”. Golczewska instytucja kultury podpisała z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. drugą umowę na realizację zadania w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywna integrację”.

    W ramach przedsięwzięcia planowane jest doposażenie pomieszczeń GOKiS-u w mobilny sprzęt multimedialny oraz zakup niezbędnego sprzętu do organizacji zajęć fotograficzno – filmowych i edukacyjnych. Z pozyskanego dofinansowania zakupione zostaną m.in. stoły, aparat fotograficzny, statyw, deski kreślarskie oraz podłoga interaktywna.

    Projekt jest już realizowany w ramach, którego pozyskaliśmy interaktywny sprzęt SmartFloor. Doposażenie golczewskiej placówki pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej i zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć.

   Zakończenie projektu wraz z organizacją działania animacyjnego planowane jest na koniec sierpnia br.

 

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Interaktywna podłoga jest już w GOKiS

05 lipca 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl