Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

    Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 31 maja w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, podsumowano działania związane z inwestycją pn.Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo”.

    W uroczystości zakończenia prac budowlanych wzięli udział, m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z Dyrektorem Gabinetu Marszałka Krzysztofem Barczykiem, Starosta Kamieński Józef Malec, Sekretarz Gminy Małgorzata Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Chłopek, radni z terenu Gminy Golczewo, Wykonawcy inwestycji firma KDI Sp. z o.o., Inspektor nadzoru p. Maciej Więckowski, p. Zbigniew Barski oraz p. Aleksandra Żyłuk-Czapiewska - firma konsultingowa Perspective s. c. i wielu innych gości.

- W ramach projektu poprawiono parametry cieplne przegród zewnętrznych budynku szkoły, w tym wykonano docieplenie: ścian zewnętrznych przyziemia, ścian zewnętrznych elewacji, docieplenie stropodachów oraz wymianę niespełniających norm cieplnych: stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, wraz z wymianą c.o. – skomentował Maciej Zieliński.

 

Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński przybliżył etapy zakończonej modernizacji i wyraził swoją wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w przebiegu prac. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Koszt prac, które trwały od maju 2020 roku został oszacowany na ok. 6 mln zł, z czego dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego to blisko 3,9 mln zł. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym przydzielonym przez Urząd Marszałkowski przystąpiliśmy do termomodernizacji.

 

- Jestem przekonany, że uczniowie którzy powrócili do szkoły będą nią zachwyceni. Bardzo miło jest stanąć i zobaczyć odnowioną placówkę, w której słychać gwar. Podziękowania należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia tej niełatwej inwestycji. Dzięki pomocy unijnych środków było prościej. Golczewo jest miejscem z perspektywą dla młodzieży, która będzie chciała rozwijać swoje pasje i zainteresowania - mówił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

 

Starosta kamieński również dodał kilka słów od siebie:

Uważam, że uczniowie mają lepsze warunki do nauki w golczewskiej szkole. Dziękuję Panu Burmistrzowi Maciejowi Zielińskiemu za wykonanie tak dużej inwestycji, która będzie służyła wielu pokoleniom - wspomniał Józef Malec.

 

Po zakończonej uroczystości zaproszeni gości mogli obejrzeć wystawę zdjęć z przebiegu inwestycji.

Inwestycja – termomodernizacja ZSP w Golczewie – oficjalnie zakończona 

31 maja 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl