GMINA GOLCZEWO

Urząd Miejski

ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywateli przyjmuje się także w godzinach  od godziny 16.00 do godziny 17.00
w najbliższym dniu roboczym. Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OCHRONA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

ARCHIWUM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)

WERSJA GRAFICZNA STRONY

Burmistrz Golczewa podjął decyzję o odwołaniu imprez gminnych planowanych na ten rok

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, ograniczeniami możliwości gromadzenia oraz trudnością przemieszczania się, jestem zmuszony do odwołania imprez cyklicznych w naszej gminie. Z przykrością informuję, że tegoroczne edycje Golczewskiego Triathlonu i Dni Golczewa nie odbędą się. Środki, które uda się zaoszczędzić, zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie przewidywanego ubytku w dochodach Gminy, związanego z sytuacją gospodarczą. Proszę o zrozumienie w zaistniałej sytuacji. Mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się w bezpiecznych okolicznościach w przyszłym roku.

CZYSTE POWIETRZE

E-BOI (BIURO INTERESANTA)

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

KALENDARZ IMPREZ

WIRTUALNY SPACER

tel. (91) 38 60 127/131/593  e-mail: urzad@golczewo.pl

URZĄD MIEJSKI W GOLCZEWIE

WALORY PRZYRODNICZE

HARMONOGRAMY

DEKLARACJE

JAK SEGREGOWAĆ

UCHWAŁY

ANALIZY

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY GOLCZEWO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 14:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

 

1. Sprawy regulaminowe:

     1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

     1.2. przedstawienie porządku obrad,

     1.3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (XVI),

     1.4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (XVII),

     1.5. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (XVIII).

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo.

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2020

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golczewo.

8. Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.

9. Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.

10. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

14. Zakończenie obrad.

 

Załączniki:


Porządek obrad: XIX Sesja Rady Miejskiej w Golczewie

16 June 2020