GMINA GOLCZEWO

Urząd Miejski

ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywateli przyjmuje się także w godzinach  od godziny 16.00 do godziny 17.00
w najbliższym dniu roboczym. Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OCHRONA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

ARCHIWUM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)

WERSJA GRAFICZNA STRONY

Burmistrz Golczewa podjął decyzję o odwołaniu imprez gminnych planowanych na ten rok

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, ograniczeniami możliwości gromadzenia oraz trudnością przemieszczania się, jestem zmuszony do odwołania imprez cyklicznych w naszej gminie. Z przykrością informuję, że tegoroczne edycje Golczewskiego Triathlonu i Dni Golczewa nie odbędą się. Środki, które uda się zaoszczędzić, zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie przewidywanego ubytku w dochodach Gminy, związanego z sytuacją gospodarczą. Proszę o zrozumienie w zaistniałej sytuacji. Mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się w bezpiecznych okolicznościach w przyszłym roku.

CZYSTE POWIETRZE

E-BOI (BIURO INTERESANTA)

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

KALENDARZ IMPREZ

WIRTUALNY SPACER

tel. (91) 38 60 127/131/593  e-mail: urzad@golczewo.pl

URZĄD MIEJSKI W GOLCZEWIE

WALORY PRZYRODNICZE

HARMONOGRAMY

DEKLARACJE

JAK SEGREGOWAĆ

UCHWAŁY

ANALIZY

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY GOLCZEWO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie pozyskał środki finansowe na doposażenie sali przy remizie OSP w Golczewie. 9 czerwca br. podpisana została umowa na realizację projektu inwestycyjno-animacyjnego pn. „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno – rekreacyjne”. Umowa zawarta została pomiędzy Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie, a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie. W ramach projektu zostaną zakupione m.in. krzesła, stoły, parawany sceniczne, mikrofony oraz wieszaki szatniowe. Podsumowaniem zadania będzie organizacja już tej jesieni wydarzenia animacyjnego. Szczegóły wkrótce na naszym profilu społecznościowym.

 

Nowy sprzęt, który podczas sezonu letniego zostanie zainstalowany w sali przy remizie strażackiej w Golczewie, ułatwi organizacje wielu wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych stowarzyszeniom, lokalnym grupom społecznym i instytucjom. 

 

Partnerami przedsięwzięcia są: Gmina Golczewo, Ochotnicza Straż Pożarna w Golczewie oraz Stowarzyszenie Dla Gminy Golczewo. Łączna wartość projektu, który jest finansowany w 100%, to kwota 21.500,00 zł. 

 

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno-rekreacyjne” realizowane jest dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Informacja o dofinansowaniu link:

https://karrsa.eu/2020/06/15/informacja-o-zawarciu-umowy-w-nastepstwie-rozstrzygniecia-zapytania-o-udzielenie-zamowienia-nr-27-zp-us-rewi-2020/

 

Sala przy OSP w Golczewie już wkrótce z nowym wyposażeniem

16 June 2020